For Business

Lean Six Sigma voor organisaties

Rendementsverbetering door lagere kosten, verbeterde kwaliteit en versnelling van uw processen.

Lean Six Sigma biedt organisaties een door data en feiten-gedreven structuur en methodiek om goederen en diensten beter, sneller en goedkoper te produceren en leveren, waarbij de nadruk ligt op het voldoen aan en zelfs overtreffen van de klantwens.

Meer dan kostenbesparing

Er bestaan vele programma’s en methodieken om kosten te snijden, ieder met zijn eigen kracht en effectiviteit. Maar wanneer kostenbesparing een doel op zich wordt dan gaat dit al snel ten koste van klantwaarde en kwaliteit. Ideaal is als u kosten bespaart en tegelijkertijd klantwaarde en kwaliteit optimaliseert. Dit is dan ook waarin Lean Six Sigma zich onderscheidt.

Lean Six Sigma draait namelijk om het identificeren en reduceren van de kosten die voortvloeien uit verspillende werkzaamheden. Deze verspillingen vertegenwoordigen typisch 25% tot 40% van de omzet van de organisatie en vormen hiermee een gigantische doch onzichtbare kostenpost.

Lean Six Sigma als bedrijfskundig concept

Lean Six Sigma is een bedrijfskundig concept dat d.m.v. continu verbeteren de snelheid en kwaliteit van processen verhoogt met als doel om zo nauwkeurig mogelijk te leveren wat én wanneer de klant dat wil, tegen de laagst mogelijke operationele kosten en met de hoogst mogelijke flexibiliteit.

Dit wordt bereikt door middel van het structureel en continu verbeteren van de manier waarop het werk wordt ingericht, oftewel het verwijderen van alles wat niet bijdraagt aan het consistent leveren van optimale klantwaarde.

Implementatie en ambitie

Aan de slag gaan met Lean Six Sigma is niet eenvoudig. Om de volle potentie te benutten dient een organisatie zich open te stellen voor verandering. Dit begint vanuit de top van een organisatie. Gelukkig is Lean Six Sigma ook op kleinschaliger niveau toe te passen, zelfs op individueel niveau.

Grofweg zijn er drie ambitieniveaus te onderscheiden voor organisaties, namelijk:

Repareren
Bij het eerste ambitieniveau, repareren, pakt een afdeling zelfstandig een procesprobleem aan. Hiervoor is weinig investering nodig.

Verbeteren
Een ander ambitieniveau is de aanpak van het verbeteren. Dit ambitieniveau kenmerkt zich door selectief verbeteren binnen de organisatie. Er wordt dan gekozen om een aantal divisies, kern -processen of afdelingen te optimaliseren met Lean Six Sigma. Vaak geïnitieerd vanuit de afdelingen of divisies zelf, zonder dat het topmanagement zich hier actief mee hoeft te bemoeien.

Veranderen
Het hoogste niveau, veranderen, wordt in het vakjargon ook wel Operational Excellence genoemd. Organisaties als General Electric (GE) en Toyota zijn bedrijven die op dit niveau werken. Het verbeteren van processen Procesverbeteren volgens de Lean Six Sigma methodiek zit genesteld in het DNA van deze organisaties. Er zit een champion in het bestuur die de verbetercultuur blijft aanjagen en het is de strategie om de concurrenten te verslaan op gebied van kwaliteit, snelheid en flexibiliteit.

Roadmap naar succes

Om het kort samen te vatten levert Lean Six Sigma een roadmap naar hogere waarde voor klanten en aandeelhouders. De focus ligt niet op blind kosten besparen, maar op het leveren van klantwaarde, voorkomen van defecten en verwijderen van verspilling. Kortom, beter, sneller en goedkoper werken.

Heeft u de ambitie om Lean Six Sigma toe te passen of te implementeren binnen uw organisatie? Er zijn meerdere opties voor het implementeren van Lean Six Sigma en het opleiden van uw personeel, afhankelijk van uw ambitieniveau.

Wilt u zich hier verder op oriënteren en de vele mogelijkheden doornemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Contact aanvraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Telefoon: +31 (0) 6 15349293