Aldo Salomons

Aldo Salomons

Master Black Belt

Gespecialiseerd in:

In 1995 begon ik met een studentenbaantje als Agent in een Call Center en werd ik gegrepen door de dynamiek en hectiek van Customer Service. Goed luisteren naar wat de verwachtingen en ervaringen zijn van klanten en medewerkers is een rode draad in mijn carrière geworden. Vijftien jaar geleden wist ik nog niet dat dit de basis van Lean Six Sigma (LSS) blijkt te zijn. Hier kwam ik ruim 9 jaar geleden pas achter. Ik gaf inmiddels leiding aan een grote klantcontactorganisaties en startte projecten gericht op het verbeteren van klantbeleving en interne processen. Hierbij kon ik gebruik maken van Lean Six Sigma specialisten en maakte ik kennis met de kracht van de methodiek. De haarscherpe analyses en conclusies leken achteraf zou logisch. De aanbevelingen waren praktisch uitvoerbaar en hadden een grote impact op Klant- en Medewerkertevredenheid en resulteerde ook nog eens in grote financiële besparingen. De betrokkenheid van medewerkers en het enthousiasme dat ontstond binnen het verbeterteam smaakte naar meer. Ik wilde dit ook zelf kunnen!

Vanaf dat moment ben mij steeds verder gaan verdiepen in de methodiek en uiteindelijk in 2010 besloten dat ik alleen nog maar met procesverbetering a.h.v. Lean Six Sigma bezig wilde zijn. Door zelf als Black Belt projecten te doen werd mijn enthousiasme en vertrouwen in de methodiek steeds groter. Toen Paul Suijkerbuijk mij in 2013 vroeg om voor The Lean Six Sigma Company te komen werken, heb ik dat gelijk gedaan. De combinatie van projecten doen, training geven, coachen en adviseren over de implementatie van Lean Six Sigma is afwisselt en zo leuk om te doen!

De kracht van Lean Six Sigma: De principes van LSS zijn toepasbaar bij ieder type organisatie. Inmiddels heb ik de methodiek toegepast in Ziekenhuizen, Call Centers, Dienstverlenende bedrijven, Overheden en Industrie. De kracht van de methodiek zit in het klein maken van een groot probleem. Hierdoor ontstaat er op alle lagen binnen een organisatie een gedragen beeld op wat het probleem eigenlijk is, wat de werkelijke oorzaken zijn en wat wij werkelijk moeten veranderen. Op een traditionele veranderen resulteert vaak in een lange lijst van dingen die wij kunnen veranderen. Aan de hand van Lean Six Sigma weet je welke dingen er echt veranderen moeten om een probleem op te lossen.

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Aldo Salomons.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen