Wiki

Coaching Kata

Toyota is al decennia lang bezig met continu verbeteren. Het continu aanpassen en verbeteren van stabiele processen zien zij als het belangrijkste concurrentievoordeel. Continu verbeteren is een vaardigheid die alle medewerkers van Toyota moeten bezitten – dit is de Improvement Kata. De term ‘Kata’ komt uit de vechtsport en betekent ‘een reeks vastgelegde bewegingen’. Je […]

DMAIC model

Het DMAIC model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens deze 5 stappen is er een 12 stappenplan in onderverdeeld. Dit is om de 5 stappen goed uit te voeren. De […]

Flow. Lean principe 3

Wat gebeurt er als u naar het ziekenhuis moet en een afspraak maakt bij de specialist? U maakt een afspraak die plaatsvindt over 3 weken. U ontvangt een bevestiging van de afspraak. U neemt de bus. U neemt plaats in de wachtkamer, meestal loopt het spreekuur iets uit. U wordt binnengeroepen door de specialist. U […]

FMEA model

Waarvoor is FMEA? Een belangrijk instrument dat helpt oorzaken te bepalen en te prioriteren is het FMEA model. Dit staat voor failure mode and effects analysis. FMEA wordt voornamelijk gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn. Bepalen van scores in […]

Ishikawa diagram

Het Ishikawa diagram staat ook wel bekend als het visgraatdiagram en is ontwikkeld door Kaoru Ishikawa. Hij was destijds werkzaam bij de bekende Kawasaki Heavy Industries in Japan. In deze blog lees jij alles wat je over het Ishikawa diagram moet weten. Wat het precies is, waar je het voor kunt gebruiken en met welk […]

Kaizen

In 1986 bracht dhr. Masaaki Imai een boek uit met de titel: Kaizen, the key to Japan’s Competitive Succes. Masaaki bracht daarmee het verschil op gebied van verandermanagement tussen de Westerse wereld en Japan aan het licht. Het verschil? Kaizen. Fundamenteel verschil met traditioneel Westerse management Het fundamentele verschil ligt in verandermanagent en het managen […]

Kanban

Kanban is ontwikkeld bij Toyota door Taiichi Ohno. Hij was op zoek naar een efficiënt systeem waarmee het mogelijk was een hoog productieniveau te behalen. Kanban is een visuele Lean Tool en wordt vaak toegepast in combinatie met JIT (Just-In-Time). Componenten worden pas geproduceerd wanneer hiernaar gevraagd wordt. Kanban komt van de Japanse woorden kan […]

KANO model

Het gaat in ieder geval niet om een vaartuig, maar om het door Noriako Kano ontworpen model uit de jaren ’80. Het KANO-model is onderdeel van de Lean Six Sigma methodologie. Bij deze methode draait het in de kern om het inspelen op de behoefte die de klant heeft. Wanneer u hier als organisatie goed […]

Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter continu verbeter structuur ontwikkeld bij Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. Op hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker werkt aan het maximaliseren van klant waarde. Het uitgangspunt bij Lean Management […]

Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing? Lean Manufacturing is een management filosofie dat gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is […]

Lean Training

Wat is Lean? Lean is een management filosofie dat gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Door het volgen van een Lean […]

Operational excellence

Operational excellence is één van de waarde strategieën volgens Treacy en Wiersema. Zij pleiten ervoor dat een organisatie alle 3 de disciplines moet beheersen maar tenminste onderscheidend moet zijn in 1 van deze facetten.  Dit zijn: Operational excellence Product leadership (product innovatie) Customer intimacy Wat is operational excellence? Operational excellence is de overtuiging van een […]

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Wat is OEE? OEE is de afkorting van Overall Equipment Effectiveness. De bron van deze tool is Toyota, of beter gezegd het onderdeel van Toyota dat in de jaren ‘60 Nippon Denso heette. OEE is vooral bedoeld als Gap-analyse tool, met als einddoel om een productiemachine meer en/of beter te laten produceren. Voor veel bedrijven […]

Poka Yoke

Poka Yoke komt uit Japan en werd geïntroduceerd door Shigeo Shingo als deel van het Toyota productiesysteem. Het woord Poka staat voor ‘onbedoelde fout’ en Yoke betekent voorkomen. Het gaat hier dus niet om het opsporen of verbeteren van een fout, maar voorkomen dat de fout ooit nog gemaakt zal worden. Poka Yoke wordt gebruikt om processen […]

Praktijkopdracht

Waarom een Lean Six Sigma praktijkopdracht? De belangrijkste reden voor de Lean Six Sigma opdracht is bewijs van praktijkervaring. U laat enerzijds zien dat u de Lean Six Sigma technieken beheerst en anderzijds dat u in staat bent om een verandering door te voeren. Wat houdt een praktijkopdracht in? Een praktijkopdracht is een verbeterproject veelal […]

SMED Methode

SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies en is bedacht door de Japanse Shigeo Shingo, een industrieel engineer bij Toyota. De SMED methode streeft naar een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces. Omstellen is de verzameling activiteiten die nodig is voor het omschakelen van een actuele productieorder, naar een nieuwe […]

Verbeterbord

Binnen Lean Six Sigma zijn verbeterborden onlosmakelijk verbonden met het begrip van stand-ups. Stand-ups worden gedaan aan de hand van een verbeterbord om procesproblemen in kaart te brengen en direct acties uit te zetten. In de basis is een stand-up dat je met je team bij een bord staat om de dagdagelijkse zaken te bespreken […]

Visgraatdiagram

Eén van de bekendere Lean tools is het visgraatdiagram. Hiermee kun je gemakkelijk op zoek gaan naar de oorzaak van een bepaald probleem. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een aantal collega’s en een flipover vel of een andere manier om te visualiseren. Vanuit daar kunnen jullie samen aan de slag om snel […]

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een bedrijfskundig concept dat d.m.v. continu verbeteren de snelheid en kwaliteit van processen verhoogt met als doel om zo nauwkeurig mogelijk te leveren wat en wanneer de klant dat wilt, tegen de laagst mogelijke operationele kosten en de hoogst mogelijke flexibiliteit. Six Sigma wordt vaak in één adem genoemd met Lean. […]

Wat is Lean?

In 1990 maakten James Womack en Daniel Jones een wereld tour ter promotie van hun boek: “The machine that changed the world”. Tijdens de tour gaven zij seminars over de efficiënte manier van produceren bij de Toyota Company. James Womack en Daniel Jones noemen deze manier van werken Lean production. De theorie hierachter werd later door Womack en […]

Wat is Six Sigma?

De Six Sigma methodiek bestaat uit een vergaarbak van verschillende bewezen kwaliteitsprincipes en technieken. Voortbordurend op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, is Six Sigma gestructureerd in 5 fases: 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Improve 5. Control. Een Six Sigma procesverbeteraar doorloopt de fases stap voor stap en optimaliseert aantoonbaar de bedrijfsprocessen. Waarom […]

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen