Wiki

Coaching Kata

Toyota is al decennia lang bezig met continu verbeteren. Het continu aanpassen en verbeteren van stabiele processen zien zij als het belangrijkste concurrentievoordeel. Continu verbeteren is een vaardigheid die alle medewerkers van Toyota moeten bezitten – dit is de Improvement Kata. De term ‘Kata’ komt uit de vechtsport en betekent ‘een reeks vastgelegde bewegingen’. Je […]

Critical to Quality (CTQ)

Critical to Quality (CTQ) is een centraal concept in de Lean Six Sigma methodologie en dient als hoeksteen voor het bereiken van uitmuntendheid in zowel product- als procesresultaten. CTQ is de meest cruciale en meetbare eigenschap van een product of proces, direct gekoppeld aan klanttevredenheid. Deze metriek fungeert als de brug tussen de eisen van […]

DMAIC model

Het DMAIC model is een stappenplan voor Six Sigma om de kwaliteit van resultaten van bedrijfskundige processen te verbeteren. DMAIC is een Engels begrip dat staat voor: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Tijdens deze 5 stappen is er een 12 stappenplan in onderverdeeld. Dit is om de 5 stappen goed uit te voeren. De […]

Flow. Lean principe 3

Wat gebeurt er als u naar het ziekenhuis moet en een afspraak maakt bij de specialist? U maakt een afspraak die plaatsvindt over 3 weken. U ontvangt een bevestiging van de afspraak. U neemt de bus. U neemt plaats in de wachtkamer, meestal loopt het spreekuur iets uit. U wordt binnengeroepen door de specialist. U […]

FMEA model

Waarvoor is FMEA? Een belangrijk instrument dat helpt oorzaken te bepalen en te prioriteren is het FMEA model. Dit staat voor failure mode and effects analysis. FMEA wordt voornamelijk gebruikt om het potentieel falen van een product of proces en zijn effecten systematisch in kaart te brengen voordat deze problemen er zijn. Bepalen van scores in […]

Ishikawa diagram

Het Ishikawa diagram staat ook wel bekend als het visgraatdiagram en is ontwikkeld door Kaoru Ishikawa. Hij was destijds werkzaam bij de bekende Kawasaki Heavy Industries in Japan. In deze blog lees jij alles wat je over het Ishikawa diagram moet weten. Wat het precies is, waar je het voor kunt gebruiken en met welk […]

Kaizen

In 1986 bracht dhr. Masaaki Imai een boek uit met de titel: Kaizen, the key to Japan’s Competitive Succes. Masaaki bracht daarmee het verschil op gebied van verandermanagement tussen de Westerse wereld en Japan aan het licht. Het verschil? Kaizen. Fundamenteel verschil met traditioneel Westerse management Het fundamentele verschil ligt in verandermanagent en het managen […]

Kanban

Kanban is ontwikkeld bij Toyota door Taiichi Ohno. Hij was op zoek naar een efficiënt systeem waarmee het mogelijk was een hoog productieniveau te behalen. Kanban is een visuele Lean Tool en wordt vaak toegepast in combinatie met JIT (Just-In-Time). Componenten worden pas geproduceerd wanneer hiernaar gevraagd wordt. Kanban komt van de Japanse woorden kan […]

KANO model

Het gaat in ieder geval niet om een vaartuig, maar om het door Noriako Kano ontworpen model uit de jaren ’80. Het KANO-model is onderdeel van de Lean Six Sigma methodologie. Bij deze methode draait het in de kern om het inspelen op de behoefte die de klant heeft. Wanneer u hier als organisatie goed […]

Lean Management

Lean Management, ook wel Lean Enterprise en Lean Thinking genoemd, is de managementfilosofie achter continu verbeter structuur ontwikkeld bij Toyota. Bij Toyota is Lean Management onderdeel van het Toyota Productie Systeem. Op hoofdlijnen is het een managementstructuur én een organisatiecultuur, waarbij iedere medewerker werkt aan het maximaliseren van klant waarde. Het uitgangspunt bij Lean Management […]

Lean Manufacturing

Wat is Lean Manufacturing? Lean Manufacturing is een management filosofie dat gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is […]

Lean Training

Wat is Lean? Lean is een management filosofie dat gericht is om maximale waarde voor de klant te genereren met zo min mogelijk verspillingen. Een verspilling is alles wat in de ogen van de klant geen waarde toevoegt aan een product of wat van waarde is voor het bedrijf. Door het volgen van een Lean […]

OKR

Een OKR staat voor Objective en Key Results. Hiermee stel je doelen vast en koppel je er resultaten aan die inzichtelijk maken of de doelstelling is behaald. Dit creëert een raamwerk van waaruit je kunt meten en monitoren. OKR’s zijn als praktisch model om projectmatig en strategisch te werken vitaal voor ieder type organisatie. We […]

Operational excellence

Operational Excellence, of operationele excellentie, is een essentiële waardestrategie die wordt aangeprezen door toonaangevende strategische denkers Michael Treacy en Fred Wiersema. Volgens hen moeten organisaties bekwaam zijn in de drie kerndisciplines: Operational Excellence, Productleiderschap (productinnovatie) en Klantintimiteit, maar op zijn minst uitblinken in één van deze gebieden. Operational Excellence: Herdefiniëring en Ontwikkeling Operationele excellentie is […]

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Wat is OEE? OEE is de afkorting van Overall Equipment Effectiveness. De bron van deze tool is Toyota, of beter gezegd het onderdeel van Toyota dat in de jaren ‘60 Nippon Denso heette. OEE is vooral bedoeld als Gap-analyse tool, met als einddoel om een productiemachine meer en/of beter te laten produceren. Voor veel bedrijven […]

PDCA Cyclus

PDCA, ook wel bekend als de Plan-Do-Check-Act cyclus, is een bewezen en krachtige verbetermethode die veel gebruikt wordt binnen organisaties. Met de PDCA Cyclus worden plannen opgesteld, acties uitgevoerd en er wordt continu geëvalueerd. De bedoeling bij deze cyclus is dat er continu kwaliteit gewaarborgd wordt. Hierom wordt er veel geëvalueerd, zodat er bijgestuurd kan […]

Poka Yoke

Poka Yoke is een veelgebruikte techniek binnen Lean Six Sigma om fouten en defecten in processen te voorkomen of te verminderen. De term “Poka Yoke” is afkomstig uit het Japans en betekent letterlijk “fouten voorkomen” of “onbedoelde fouten voorkomen”. Het doel van Poka Yoke is het elimineren of verminderen van fouten in een proces, wat […]

Praktijkopdracht

Waarom een Lean Six Sigma praktijkopdracht? De belangrijkste reden voor de Lean Six Sigma opdracht is bewijs van praktijkervaring. U laat enerzijds zien dat u de Lean Six Sigma technieken beheerst en anderzijds dat u in staat bent om een verandering door te voeren. Wat houdt een praktijkopdracht in? Een praktijkopdracht is een verbeterproject veelal […]

SIPOC Model

Het SIPOC-model is een krachtig instrument binnen procesverbetering en projectmanagement, met name binnen de Six Sigma-methodologie. SIPOC staat voor Supplier, Input, Process, Output, Customer, en biedt een gestructureerd raamwerk voor het begrijpen en beschrijven van processen op een hoog niveau. Het model helpt bij het identificeren van de belangrijkste stappen in een proces, die partijen […]

SMED Methode

SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies en is bedacht door de Japanse Shigeo Shingo, een industrieel engineer bij Toyota. De SMED methode streeft naar een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces. Omstellen is de verzameling activiteiten die nodig is voor het omschakelen van een actuele productieorder, naar een nieuwe […]

Theory of Constraints (Bottleneck)

Theory of Constraints (TOC) is een managementfilosofie ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Deze methodologie richt zich op het identificeren en optimaliseren van de bottlenecks binnen een proces om de algehele doorstroming en prestaties te verbeteren. Het idee van bottlenecks is centraal in de TOC en wordt beschreven als de cruciale factor die de snelheid van het […]

Verbeterbord

Binnen Lean Six Sigma zijn verbeterborden onlosmakelijk verbonden met het begrip van stand-ups. Stand-ups worden gedaan aan de hand van een verbeterbord om procesproblemen in kaart te brengen en direct acties uit te zetten. In de basis is een stand-up dat je met je team bij een bord staat om de dagdagelijkse zaken te bespreken […]

Visgraatdiagram

Een van de bekendste Lean-tools is nog steeds het visgraatdiagram, ook wel bekend als het Ishikawa-diagram of het oorzaak-gevolg diagram. Het is nog steeds een handige manier om snel en eenvoudig de oorzaken van een bepaald probleem te achterhalen. Alles wat je nodig hebt, zijn een paar collega’s en een manier om te visualiseren, zoals […]

Voice of the Customer (VOC)

De Voice of the Customer (VOC) is een fundamenteel principe in Lean Six Sigma, een methodologie die gericht is op het verbeteren van processen om ze af te stemmen op klantspecificaties. Dit concept speelt een centrale rol in zowel Lean als Six Sigma methodologieën en benadrukt het belang van het begrijpen van en voldoen aan […]

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een bedrijfskundig concept dat d.m.v. continu verbeteren de snelheid en kwaliteit van processen verhoogt met als doel om zo nauwkeurig mogelijk te leveren wat en wanneer de klant dat wilt, tegen de laagst mogelijke operationele kosten en de hoogst mogelijke flexibiliteit. Six Sigma wordt vaak in één adem genoemd met Lean. […]

Wat is Lean?

Lean is een populaire managementfilosofie die zich richt op het minimaliseren van verspillingen binnen organisaties, met als doel het verbeteren van de efficiëntie en de productiviteit. Lean thinking is ontstaan in Japan bij het bedrijf Toyota en heeft zich sindsdien verspreid over de hele wereld. De Lean methode helpt bedrijven bij het creëren van waarde […]

Wat is Six Sigma?

De Six Sigma methodiek bestaat uit een vergaarbak van verschillende bewezen kwaliteitsprincipes en technieken. Voortbordurend op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming, is Six Sigma gestructureerd in 5 fases: 1. Define 2. Measure 3. Analyse 4. Improve 5. Control. Een Six Sigma procesverbeteraar doorloopt de fases stap voor stap en optimaliseert aantoonbaar de bedrijfsprocessen. Waarom […]

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen