Lean Expert

Een mentor om samen mee succes te boeken

De Lean Expert is de mentor en kartrekker bij implementatietrajecten (Lees hier: Wat is lean?). Een proactieve coach die Lean specialisten en managers inspireert kritisch en ambitieus te kijken naar verbetermogelijkheden. De Lean Expert beheerst niet alleen de Lean technieken goed, maar is ook in staat om kennis over te dragen, te motiveren en vooral inspireren. Binnen een organisatie is de Lean Expert de vertrouwenspersoon/adviseur die afdelingen, managers en verbeteraars coacht in het streven naar de perfecte processen. 

Kortom, de Lean Expert implementeert en bewaakt de cultuur van continu verbeteren.

De Lean Expert training

Ervaren Lean Leaders kunnen doorgroeien tot het niveau van een Lean Expert. Om Lean Expert te worden heeft u ervaring nodig op het gebied van Lean management. De Lean Expert training bestaat uit 2 lesdagen en intensieve coaching. U leert tijdens deze twee dagen voornamelijk welke stappen u kunt zetten om een cultuur van continu verbeteren te creëren. Daarnaast dient u een implementatietraject uit te voeren op 1 of meerdere afdelingen. Het Lean Expert traject is alleen te volgen als u eerder de Lean Leader training bij ons heeft afgerond. 

Lean Expert

Maatwerktraject voor de zeer ervaren Lean specialisten

Studiegids aanvragen

Praktische Informatie

De Lean Expert training is een in-company traject. Voor meer informatie over de opzet van de de training, de doelgroep en de voorkennis kunt u de studiegids downloaden. De Lean Expert training is maatwerk. Neem daarom contact met ons op om een intake gesprek te plannen. 

De Lean Expert training is een traject. Nadat u, als Lean Leader, een aantal succesvolle projecten heeft afgerond, kunt u starten met het traject. Om het traject te kunnen voltooien heeft u een werkomgeving nodig welke openstaat voor een Lean implementatie. 

Deel 1 - Projecten

Om tot Lean Expert te certificeren moet u minimaal 3 jaar ervaring hebben als gecertificeerd Lean Leader. Daarbij geldt als vuistregel dat u 5 Lean projecten succesvol voltooid heeft en minimaal 5 projecten heeft gecoacht. Waarbij u kunt laten zien dat u ervaring heeft met de belangrijkste Lean tools. Wij zullen op basis van de A3’s van de projecten een inventarisatie maken van uw ervaring en kijken of er nog additionele ervaring vereist is. Tevens stellen wij als eis dat u praktijk gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt bent.

Deel 2 - Continu verbeteren

Een Lean Expert heeft continu verbeteren geïmplementeerd op minimaal 1 een afdeling en heeft de verantwoordelijke manager en de medewerkers van deze afdeling gecoacht. U heeft dus ervaring met stand-ups, visueel management, 5S Management, standard work en het leiden van een kaizen event.

Deel 3 - Implementeren

U bent de programma manager om organisatie breed Lean te implementeren. In deze functie heeft u ervaring in het ontwikkelen en geven van Lean trainingen en het coachen en begeleiden van Lean Practitioners en Lean Leaders.

Examinering

Het groeien naar een Lean Expert niveau is altijd een individueel traject. In ons eerste coaching gesprek zullen wij een gap analyse doen. Wij zullen de uw ervaring naast onze lijst met criteria leggen. Voor de criteria waar u aan voldoet zullen we vragen naar bijvoorbeeld A3’s van projecten en zullen we bijvoorbeeld referenties checken. Voor de criteria waar u nog niet aan voldoet zullen wij samen met u een plan opstellen om zo snel mogelijk op het gewenste minimale niveau te komen.

De Lean Expert training is een maatwerk en in-company traject. Neem contact met ons op voor een intake gesprek. Na dit gesprek zal er een offerte worden opgemaakt. 

ISO18404

Competenties voor verbeterprofessionals en hun organisaties in relatie tot een Six Sigma en Lean implementatie.

De trainingen van The Lean Six Sigma Company zijn opgebouwd op basis van de competenties omschreven in deze internationale ISO-standaard.

Achtergrond van de ISO-standaard
Lean Six Sigma verwierf bekendheid in de jaren ’80 en is sindsdien uitgegroeid tot de meest bekende verbetermethode wereldwijd. Door het snel toegenomen aantal beoefenaars van Lean Six Sigma is in de afgelopen 40 jaar onduidelijkheid ontstaan over de kwalificaties waaraan een verbeterprofessional moet voldoen.

Een organisatie dat bijvoorbeeld een Lean Six Sigma Black Belt vacature wilt vervullen, kan moeite hebben met het beoordelen van de capaciteiten van de ‘Black Belt’ kandidaten. Of leveranciers die claimen Lean Six Sigma toe te passen in hun organisatie, zijn niet eenduidig te evalueren door hun afnemers.

Dit is de reden dat de ‘International Organization for Standardization’ (ISO) universele standaarden ontwikkeld heeft, vastgelegd in de ISO18404 norm. Deze norm geeft duidelijkheid over de vereiste vaardigheden van professionals en organisaties die Lean Six Sigma toepassen.

Organisaties, opzoek naar een Lean Six Sigma verbeterprofessional, hebben vanaf nu de zekerheid dat kandidaten de juiste competenties beheersen. Mits geschoold volgens de norm. Alle trainingen van The Lean Six Sigma Company voldoen aan de ISO18404 norm.

De ISO18404 norm hanteert 6 Lean en Lean Six Sigma niveaus voor verbeterprofessionals, zijnde:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

Our certification criteria are directly derived from the ISO standard. Participants who completed the course, fullfill internationally recognised and objective requirements (ISO18404), which may be expected from Lean Six Sigma professionals.

Mischa van Aalten   /   CEO of The Lean Six Sigma Company Group

Studiegids aanvragen

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In-company.

Lean Six Sigma in uw bedrijf

Lean Six Sigma staat vooral bekend als projectmatige verbeterstructuur, maar Lean Six Sigma is breder dan dat. Lean Six Sigma is een rotsvaste filosofie, een organisatie, een verbeterstructuur én tools. Vanuit dit perspectief is Lean Six Sigma het antwoord op een aantal bedrijfskundige vraagstukken met betrekking tot competitiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid.

Afhankelijk van uw ambitie is Lean Six Sigma in fases te implementeren. Iedere organisatie is uniek. Er bestaat daarom geen implementatie blauwdruk voor iedere organisatie. Samen met u ontwikkelt The Lean Six Sigma Company een plan van aanpak afgestemd op uw organisatie.

Contact opnemenLees verder

Gerelateerde Trainingen

Andere toonde hun interesse in de volgende trainingen.