De waarde van het certificaat

DE WAARDE VAN HET CERTIFICAAT

Met een lean certificering toont u aan dat u bepaalde competenties, kennis en vaardigheden bezit en voldoet aan specifieke kwaliteitsstandaarden. Een certificaat of certificering wordt uitgegeven door een onafhankelijke derde partij, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstantie, die hiermee aangeeft dat u met positief resultaat getoetst bent op de bijbehorende normen. Het kan echter lastig zijn om de waarde van een certificaat te achterhalen; het is namelijk voor iedereen mogelijk om een certificaat uit te delen. De werkelijke waarde van een certificaat ligt daarom enerzijds in de naamsbekendheid en betrouwbaarheid van de certificerende partij en anderzijds in de certificeringen, accreditaties en erkenningen die deze partij zelf heeft ontvangen.

Certificeringen, Accreditaties en Erkenningen
The Lean Six Sigma Company is door meerdere externe partijen gecertificeerd, geaccrediteerd en erkend op gebied van niet alleen trainingsinhoud, maar ook op gebied van onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering, die samen leiden tot een hoge klanttevredenheid. Door deze unieke combinatie bent u ervan verzekerd dat de certificaten die u ontvangt bij afronding van onze trainingen van hoge waarde zijn en dat de kennis, vaardigheden en competenties die u heeft opgedaan een accurate weerspiegeling zijn van de internationale praktijkeisen. Lees meer…

Trainingsinhoud

ISO18404 & ISO13053
De trainingsinhoud van The Lean Six Sigma Company is voor de ISO18404 en ISO13053-normen gecertificeerd. Dit houdt in dat de kwaliteit van de kennis, vaardigheden en competenties die tijdens de training worden overgebracht, geheel in lijn zijn met de internationale standaarden van Lean Six Sigma competenties en technieken zoals omschreven door de ISO (International Organization for Standardization).

De ISO13053 omschrijft de normen voor de methodieken en instrumenten die in Lean Six Sigma gebruikt worden. De ISO18404, in tegenstelling tot de meeste Lean Six Sigma normen, omschrijft de rollen binnen een Lean Six Sigma organisatie en de competenties waarover de beoefenaars van deze rollen moeten beschikken.

De ISO-normen zijn onafhankelijk, internationaal en direct gekoppeld aan de praktijk. Certificering aan de hand van deze normen geeft zekerheid dat in onze training verworven competenties en technieken de praktijk in de werkelijkheid weerspiegelen en gebaseerd zijn op een feitelijke en onbevooroordeelde kwaliteitsstandaard.

Onderwijsvorm

Naast de kwaliteit van onze trainingsinhoud zijn wij ook gecertificeerd op gebied van onze onderwijskwaliteit. Hiermee wordt de didactische kwaliteit van de training bedoeld, dus de mate waarin kennisoverdracht op effectieve en verantwoorde wijze wordt verzorgd. Hierop zijn wij gecertificeerd door SPHBO en SPEN. Deze instanties hebben gecontroleerd of de kwaliteit van onze onderwijsvormen voldoet aan de kwaliteitsnormen van het onderwijs.

Doordat wij beschikken over deze certificeringen zijn wij in staat om in België en Nederland een officieel erkende Post-Bachelor Black Belt training aan te bieden.

Bedrijfsvoering

De ISO9001-norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en is verreweg de meeste erkende kwaliteitsnorm in de wereld. The Lean Six Sigma is ook voor deze ISO-standaard gecertificeerd. Certificering voor de ISO 9001 geeft aan dat een organisatie excelleert op gebied van de zeven kwaliteitsmanagementbeginselen, namelijk:

1.       Klantgerichtheid
2.       Leiderschap
3.       Betrokkenheid van mensen
4.       Procesbenadering
5.       Verbetering
6.       Empirisch onderbouwde besluitvorming
7.       Relatiebeheer

Door deze certificering kunt u er niet alleen zeker van zijn dat The Lean Six Sigma Company haar kwaliteitsprocessen op orde heeft, maar ook dat wij hoogwaardige service bieden aan onze klanten en relaties. Deze norm is ook een basisvereiste voor vele andere certificeringen en erkenningen, wat u terug zult lezen onder onze erkenningen.

Klanttevredenheid

Als resultaat van onze hoge kwaliteit van trainingsinhoud, onderwijskunde en bedrijfsvoering hebben wij een bijzonder hoge mate van klanttevredenheid. Het is echter niet verantwoord voor een onderwijsinstituut om deze stelling zonder onderbouwing te maken. Onze kwaliteitstevredenheid is door een CEDEO, een gerenommeerd extern klanttevredenheidsinstituut, met zeer positief resultaat getoetst en gecertificeerd voor klanttevredenheid op gebied van onze In-Company en Open Inschrijvingstrainingen.

Hierdoor kunnen wij gerechtvaardigd trots zijn op de tevredenheid van onze klanten.

Erkenningen

CEPAS
Ook zijn wij mede door onze ISO9001 certificering door meerdere instanties erkend als legitiem en hoogwaardig onderwijsinstituut. Zo zijn bijvoorbeeld ons examen en de bijbehorende toetstermen  door CEPAS erkend als de gouden standaard voor Lean Six Sigma toetsing. CEPAS is een dochtermaatschappij van Bureau Veritas, het grootste en bekendste certificeringsbureau in de wereld. Dit houdt in dat om een Lean Six Sigma certificering van CEPAS te behalen, men eerst het examen van The Lean Six Sigma Company moet afleggen.

CRKBO
The Lean Six Sigma Company is bij de CRKBO ingeschreven als erkende onderwijsinstelling die voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor zijn onze studenten in Nederland vrijgesteld van BTW-belasting.

KMO en Betaald Educatief Verlof
In België is The Lean Six Sigma geregistreerd in de KMO-portefeuille, waardoor onze opleidingen hier voor de helft door de overheid gesubsidieerd worden. Deelnemers krijgen de helft van hun investering dus vergoed bij het volgen van onze opleidingen.
Ook gelden de opleidingen van The Lean Six Sigma Company hier onder de regeling van betaald educatief verlof voor werknemers in de privésector, waardoor aan werknemers loon doorbetaald wordt doorbetaald tijdens het volgen de opleiding en de werkgevers hiervoor worden gecompenseerd.

NRTO
De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

Naamsbekendheid

Onze naamsbekendheid ligt enerzijds in het internationale karakter van onze organisatie en anderzijds in de lovende referenties van de vele organisaties waarbij wij training hebben gegeven.

Internationale aanwezigheid
The Lean Six Sigma Company is actief in meer dan 13 landen over de wereld en is hiermee één van ’s werelds leidende opleidingsinstituten op gebied van Lean Six Sigma. Wij bieden trainingen in Europa, Canada, Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.

Referenties
The Lean Six Sigma Company heeft training gegeven aan vele bedrijven, waaronder organisaties die op de top van hun veld staan. Zo hebben wij training mogen geven aan organisaties zoals Heineken, Randstad, Landrover Jaguar en de Britse nationale gezondheidszorg (NHS). Van deze organisaties hebben wij zeer positieve referenties ontvangen, waarmee wij wederom het hoge kwaliteitsniveau van ons dienstenpakket aan kunnen tonen.

Waarde certificaat

De waarde van ons certificaat vloeit voort uit de combinatie van de bovenstaande zaken. Door de certificering en accreditatie op gebied van trainingsinhoud, onderwijsvorm en bedrijfsvoering kunnen wij een hoge algemene kwaliteit van training en service waarborgen, wat op zijn beurt weer leidt tot hoge klanttevredenheid.
Door ons internationaal karakter en onze lovende referenties is ons certificaat ook herkenbaar binnen de industrie en weet men dat u gecertificeerd bent door een legitiem en gerenommeerd onderwijsinstituut.

Een certificaat op zichzelf is een stuk papier; niet meer, niet minder. Het is de context rondom het certificaat dat het zijn waarde geeft. Het zijn de aantoonbare kwaliteit van het onderwijsinstituut dat het certificaat uitgeeft, de internationaal erkende normen en standaarden waaraan de trainingsinhoud voldoet en de prestige en het vertrouwen dat het certificaat uitstraalt naar de buitenwereld.

Ons certificaat voldoet aan al deze vereisten, waardoor wij u kunnen garanderen dat ons certificaat niet een stuk papier is, maar een wereldwijde garantie van uw kwaliteit, kunde en vaardigheid op het gebied van Lean Six Sigma.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen