Kaizen Event

 • €75 inclusief BTW

 • Procesverbeteren zonder zware tijdsinvestering

 • Internationaal erkend certificaat

 • Kaizen Event is de meest toegepaste verbetermethode in de praktijk

 • Online training, dus leren waar en wanneer u wilt

 • Trainingsduur van ca. 4 uur

KAIZEN EVENT E-LEARNING

Binnen korte tijd structurele procesproblemen de wereld uithelpen? Dat kan met behulp van de Lean Six Sigma methode van Kaizen Events!

Een Kaizen Event is een korte 2-tot 5-daagse workshop waarin een team al hun tijd besteedt aan het opsporen van de grondoorzaken en het implementeren van de oplossingen. Deze methode wordt overal ter wereld toegepast en is erg populair, omdat het de oplossing biedt voor tijdsgebrek om processen te verbeteren. 

Leer een Kaizen Event voorbereiden, uitvoeren en op te volgen

Tijdens deze online Kaizen Event training leert u hoe u Kaizen events in de praktijk kunt toepassen. In 7 lessen, die ongeveer 4 uur duren in totaal, wordt stap voor stap uitgelegd wat het gedachtegoed achter deze methode is en hoe u deze zelf het beste kunt uitvoeren.

Hierbij wordt de theorie en praktijk op behapbare wijze uitgelegd met behulp van video’s, tekst, quizzen, praktijkvoorbeelden, downloadbare templates en visuele ondersteuning.
De training wordt afgesloten met een examen bestaande uit een aantal multiple-choice vragen.

Bezoek onze webshop

Kaizen Event

De online Kaizen Event training voor €75 inclusief BTW

Koop de training voor €75

Praktische informatie

De basis voor de Kaizen Event training is de Body of Knowledge (BoK) van ISO13053 & ISO18404. De leerdoelstellingen zijn vertaald naar e-learning content, gebruikmakend van Bloom’s taxonomie m.b.t. kennisniveaus. Dit verzekert u van een Kaizen Event training gebaseerd op internationale standaarden.

Deze training neemt ongeveer 4 uur in beslag, verdeeld over 7 lessen + een examen. Iedere les wordt afgesloten met een korte quiz. Zodra u de quiz afgerond heeft, kunt u beginnen met de volgende les. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de lessen en u kunt op ieder moment stoppen en de les weer hervatten op het punt waar u gebleven bent.

De training is in het Nederlands, maar daarbij moet wel vermeld worden dat het vakjargon niet-Nederlandse woorden bevat. Er is bewust voor gekozen sommige woorden niet te vertalen, omdat dit jargon internationaal gebruikelijk is. Vanzelfsprekend wordt iedere definitie toegelicht tijdens de lessen.

Module 1: Achtergrond Kaizen

Les 1: Geschiedenis van Kaizen
Les 2: Kaizen events en Continu Verbeteren

Module 2: Kaizen Events

Les 3: Voorbereiding 
Les 4: Uitvoering 
Les 5: Implementatie/Opvolging

Module 3: Tips&Tricks

Les 6: Instrumenten
Les 7: Praktijkadvies

Examen

Digitaal examen
Na alle lessen van deze online cursus te hebben afgerond krijgt u toegang tot het examen.

Examendetails
Dit examen heeft geen tijdslimiet, kan driemaal herkanst worden en bestaat uit ongeveer 10 tot 20 vragen.

Geen extra kosten
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het examen.

Certificaat
Na succesvolle afronding van deze training ontvang je een officieel certificaat van The Lean Six Sigma Company.

€75 (inclusief BTW)

Dit is inclusief:

 • 2 her-examens

 • Certificaat van afronding.

 • 2 jaar toegang tot de training.

Schrijf u in

 • Slechts €75 inclusief BTW

 • Nederlandstalig

 • Ontwikkeld door Master Black Belts

 • Online cursus

 • Iedere les bestaat uit video’s, tekst en quizjes

Bezoek onze webshop

Wat is Kaizen?

In 1986 bracht dhr. Masaaki Imai een boek uit met de titel: Kaizen, the key to Japan’s Competitive Succes. Masaaki bracht daarmee het verschil op gebied van verandermanagement tussen de Westerse wereld en Japan aan het licht. Het verschil? Kaizen.

FUNDAMENTEEL VERSCHIL MET TRADITIONEEL WESTERSE MANAGEMENT

Het fundamentele verschil ligt in verandermanagent en het managen van veranderingen. Dit verschil is beter uit te leggen als het managen van geleidelijke verandering (Change management / Kaizen) en het managen van abrupte verandering (Management of Change). Het is de cultuur van Japanse organisaties om geleidelijke veranderingen continu te initiëren. Traditioneel gezien is het de taak van Westerse managers om abrupte veranderingen beheerst door te voeren. In beide gevallen wordt wel gesproken over change management, maar in Japan heeft dat begrip een andere betekenis.

WAT IS KAIZEN?

Kaizen betekent ‘continu verbeteren’ en is een georganiseerd gebruik van gezond verstand om kosten te besparen, kwaliteit te verhogen, levertijden te verkorten en klanttevredenheid te vergroten. Kaizen is een cultuur en niet zozeer een stappenplan of model. Wel zijn er manieren om een Kaizen cultuur te voeden, zoals Kaizen events en Gemba Kaizen. Uiteraard draagt procesverbeteren met Lean Six Sigma bij aan een Kaizen cultuur.

3 TOT 5 DAAGSE EVENT

Een Kaizen event is een 3- tot 5 dagen durend project dat van probleem tot en met de implementatie van oplossingen loopt. De Japanse term voor een Kaizen event is ‘Kaikaku’ (radical change). General Electric noemt een Kaizen event een Workout of ‘Blitz’. De kenmerken van een Kaizen event:

– Project met een looptijd van 3 tot 5 dagen
– 100% toegewijde resources
– Tot en met implementatie
– Project met een beperkt bereik
– Probleem is urgent
– Oplossing is nog niet bekend
– Een Kaizen event is het antwoord van Lean op een 3 tot 5 maanden durend project. In een project als deze zitten veel verspillingen, zoals overproductie, wachttijden en defecten

GEMBA KAIZEN

Gemba Kaizen betekent ‘continu verbeteren van de werkplek’. De medewerkers hebben de producten of diensten van klanten ‘in handen’. Om deze reden is het belangrijk de uitvoering op de werkvloer te verbeteren en hier de praktische problemen op te sporen. Deze managementstijl heet ‘Kaizen Management’.  Problemen op de werkvloer zijn geen managementproblemen en de oplossing moet dan ook niet vanuit het management komen. De uitvoerders kunnen deze operationele (uitvoerende) problemen beter zelf oplossen. Zij spenderen hele dagen op de werkvloer en hebben de meeste kennis hierover. De Westerse term voor een Kaizen Management is Operational Excellence. Ook in die denkwijze gaat het om het continu verbeteren van de operationele gang van zaken, waarin uitvoerders en leidinggevenden ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben.

DE KAIZEN MANAGER

De Kaizen manager brengt tijd door op de gemba (werkplek) en observeert wat er allemaal gebeurd. Ook de medewerkers observeren en samen bespreken zij deze observaties. De Kaizen manager is verantwoordelijk voor het starten van 5S initiatieven en Standard Operating Procedures. Hij of zij geeft de medewerkers veel tijd om verbeteringen door te voeren op de werkplek.  De Kaizen manager heeft een coachende rol binnen dit proces. Als er iets fout gaat in de dagelijkse werkzaamheden neemt de Kaizen manager een noodmaatregel en bespreekt daarna het probleem met de uitvoerende die de leiding hebben. De Kaizen manager communiceert het beleid van de organisatie aan de medewerkers, creëert een veilige, zekere werkomgeving en zorgt voor het wegnemen van barrières die medewerkers ervaren bij het verbeteren van hun gemba.  Medewerkers die geleerd hebben zichzelf en de gemba continu te verbeteren, zijn waardevol voor organisatie. Zij kunnen met hun kennis en ervaring op andere plekken worden ingezet.

IN VERHOUDING TOT LEAN SIX SIGMA

Kaizen en Lean Six Sigma zijn beide methodieken om klanttevredenheid te verhogen, duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat te realiseren en op gestructureerde wijze continu te verbeteren. Het gaat bij beide om het reduceren van verspillingen en variatie.  Kaizen gaat nog iets verder in op de bewustwording van het management en de medewerkers. Lean Six Sigma focust zich daarentegen meer op de financiële resultaten van de organisatie. Kaizen werkt het beste als de gehele organisatie meewerkt, Lean Six Sigma projecten kunnen uitgevoerd worden door een bepaald deel van de organisatie.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen