Hoe een importeur van exotische groenten en fruit de doorlooptijd heeft verkort en zo bijna €75.000 per jaar bespaart!

Een toonaangevende importeur van exotische groenten en fruit uit Maasdijk realiseert de laatste jaren veel groei. Zo veel groei zelfs, dat het bedrijf bijna letterlijk uit haar voegen barst. Hoewel de groei zeer positief is, brengt dit ook operationele problemen met zich mee. Een goede aanleiding om een verbeterslag te maken met de Lean Six Sigma methodiek. Hoe dat is verlopen lees je in deze blog.

Een grote uitdaging

De groei die de importeur doormaakt heeft tot gevolg dat de afdeling inbound, die het binnenkomende fruit verwerkt, steeds vaker vertraging op loopt. De vloerposities zijn bezet, waardoor er geen nieuwe voorraad meer op geplaatst kan worden. Een gebrek aan ruimte zou hiermee te maken kunnen hebben, maar omdat er onvoldoende inzicht is in de werkelijke oorzaak is dit niet meteen met zekerheid te zeggen. Op termijn zal meer ruimte nodig zijn en daar is de organisatie zich van bewust, maar tot het zover is moet de groei en efficiëntie niet belemmerd worden.

Specifieke doelstellingen

Het doel is om de doorlooptijd die het inbound proces heeft te verkorten met 10%. Daarnaast moet ook het aantal keren dat de USL, ofwel de Upper Specification Limit, overschreden wordt met 10% worden verlaagd. Dit is de uiterste grens van de doorlooptijd, dus alles daarbuiten is niet wenselijk. Om dit te behalen dient er een onderzoek te worden gedaan naar de oorzaken achter de vertragingen.

Werken met het DMAIC model

Om het onderzoek gedegen in te steken is de doorlooptijd onderzocht aan de hand van het DMAIC model. Dit staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Aan de hand van dit model worden de hoofdoorzaken van de problemen in het proces aangepakt, zodat het gehele proces geoptimaliseerd wordt.  De scope is hierbij afgebakend rondom de interne goederenstroom, om het project succesvol uit te voeren.

Oplossingen implementeren

Uiteindelijk zijn er vijf verschillende oplossingsrichtingen gevonden die het proces kunnen verbeteren. Deze zijn als volgt:

  1. Reductie van wachttijden bij binnenkomst.
  2. Het beter spreiden van de werklast gedurende de dag voor de Inbound afdeling.
  3. Verkrijgen van inzicht en verbetering in de fysieke aanleveringen en kwaliteit van informatie.
  4. Een flow creëren waarbij deelprocessen beter op elkaar aansluiten.
  5. Visuele management tools en KPI’s invoeren.

Deze oplossingsrichtingen zijn allen gedetailleerd ingevuld en geïmplementeerd, waarbij de resultaten naar wens zijn. Door de verbeterde efficiëntie is er een besparing van 57,5 gewerkte uren per week gerealiseerd. Dit vertaald zich door naar een besparing van €74.750 per jaar, maar belangrijker nog is de verbeterde doorloop van de huidige processen bij de inbound afdeling.

Ook uw processen verbeteren met Lean Six Sigma?

Zou je ook graag aan de slag willen gaan met Lean Six Sigma binnen uw organisatie, waarbij processen worden geoptimaliseerd met vaak mooie besparingen tot gevolg? Neem dan gerust contact met ons op of bekijk direct het trainingsaanbod. We helpen je vervolgens graag verder!

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer