Energiesector

De energiesector is een zeer dynamische sector. Zo is zij allang geen monopolist meer. Vanaf 2003 is de markt volledig geliberaliseerd en klanten kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. Hierdoor hebben de van oudsher ambtelijke organisaties zich moeten omvormen naar commerciële en klantgerichte bedrijven. Dit betekent processen benaderen vanuit de klantwens, maar ook alle verspillingen reduceren om de toenemende kostendruk het hoofd te bieden.

Op dit moment is de energiesector bezig aan een zeer grote uitdaging: de grootschalige aanbieding van slimme meters. Alle huishoudens in Nederland (> 7 miljoen) worden binnen een periode van 6 jaar voorzien van een meter die op afstand uitleesbaar is. Doel is de klant inzicht te bieden in haar energieverbruik teneinde energie te besparen.

Dit is een enorme logistieke operatie, waarbij de opschaling dermate groot is dat harder werken geen oplossing biedt, men moet echt anders en slimmer gaan werken. Een ideale situatie om met LEAN en Six Sigma aan de slag te gaan!

De energietransitie en Lean Six Sigma

Daarnaast staat de energiesector alweer aan de vooravond van nóg een andere grote uitdaging, de “energietransitie”. Consumenten worden prosumenten doordat ze zelf energie opwekken met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook neemt het gebruik van elektriciteit steeds meer toe, door onder andere elektrische auto’s. Als je morgen een elektrische auto koopt, wil je niet dat je laadpaal pas over 6 maanden geleverd kan worden. En als je zonnepanelen op je dak hebt, wil je vanaf dag één ook de gewonnen energie zelf gebruiken en het overschot kunnen terugleveren aan het net. Ook deze uitdaging vraagt om procesoptimalisatie, waarbij de gehele keten van klant, energiebedrijf, netbeheerder, laadpaalfabrikant, gemeente, etc wordt betrokken.

Vroeger ging het sturen op de balans tussen vraag en aanbod van energie door gebruik te maken van piek- en daltarieven. Avonden en het weekend waren voor consumenten goedkoper dan overdag wanneer alle fabrieken stroom nodig hadden. Als gevolg van de grootschalige uitrol van slimme meters en de energietransitie beschikt de energiesector straks over massale hoeveelheden data, waarmee vraag en aanbod sturing veel slimmer kan worden georganiseerd. Een ideale omgeving voor toepassing van Six Sigma!

Hierbij enkele voorbeelden van uitdagingen van energiebedrijven waarbij The Lean Six Sigma Company betrokken is:

  • Hoe zorg je ervoor dat monteurs de juiste materialen op het juiste moment bij zich hebben? En hierbij ook rekening houdt men hun gezondheid, dus hun mobiele werkplek zo inricht dat ze niet onnodig met materialen hoeven te sjouwen?
  • Op welke dag en tijdstip heb je de grootste kans dat de klant thuis is? En is dit hetzelfde in Rotterdam Zuid, Utrecht Overvecht en Amsterdam centrum?
  • Hoe zorg je ervoor dat je organisatie zo ingericht is dat klachten niet alleen worden opgelost, maar ook gelijk de bron van de oorzaak wordt achterhaald en aangepakt?

Lees meer over Energiesector in de praktijk:

Voor meer informatie en achtergrond informatie vind u drie case stories hier onder over Lean Six Sigma in de industrie Energiesector.