Katja Roters

Katja Roters

Black Belt

Na mijn studie Rechten afgerond te hebben ben ik aan de slag gegaan in de financiële sector, onder andere bij de Credit Exchange Groep,
een grote FinTech organisatie met diverse merken.
Ik ben gestart als (bedrijfs)jurist en heb later functies als teamleider en operationeel manager bij diverse merken van de CE Groep uitgeoefend. Ook ben ik als operationeel verantwoordelijke betrokken geweest bij de opzet van BringWay B.V., een digitaal platform waar schuldeiser(s), schuldhulpverlener en schuldenaar bij elkaar worden gebracht om te komen tot de beste oplossing in de schuldsituatie. In die verschillende rollen heb ik, binnen zowel callcenterafdelingen als productieafdelingen, teams opgezet en aangestuurd, collega’s gecoacht, processen in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

De klant centraal stellen, continu verbeteren en dan met name de verandering en het menselijke aspect wat daarbij zo belangrijk is, kreeg steeds meer mijn interesse. Ik zag dat iedereen op zijn of haar eigen manier probeerde zoveel mogelijk problemen op te lossen, maar dat dit vaak niet méér bleek dan brandjes blussen. Veel ogenschijnlijk opgeloste problemen keerden na verloop van tijd gewoon weer terug. De mensen op de werkvloer werden vaak vergeten bij het oplossen van problemen en er was, mede daardoor, sprake van veel weerstand bij veranderingen. Ook bleek het toch vaak een uitdaging de klantwens écht voorop te stellen.

In de zoektocht naar een andere manier, een structuur, om deze problemen aan te pakken ben ik de Lean Six Sigma Black Belt opleiding gaan volgen. Tijdens de opleiding die ik vervolgens volgde bij The Lean Six Sigma Company (TLSSC) werd ik gegrepen door de Lean Six Sigma methodiek, alsook door het enthousiasme en plezier van de Master Black Belts die de training gaven.

Deze methodiek heb ik met plezier een aantal jaren toegepast bij o.a. de uitrol van een Continu Verbeteren programma binnen de CE Groep. Het coachen van de mensen en het uitvoeren van diverse DMAIC projecten, waarbij grote verbeteringen werden gerealiseerd gaven mij niet alleen enorm veel energie, maar ook het inzicht dat dít was waar ik dagelijks mee bezig wilde zijn. Mensen op een andere manier naar processen laten kijken en helpen bij het veranderingsproces vind ik ontzettend leuk. De kracht van de methodiek is enorm, het werkt echt élke keer weer.

Mijn ambitie om mij hierin verder te kunnen ontwikkelen en puur de focus te leggen op continu verbeteren, heeft ervoor gezorgd dat ik mij uiteindelijk heb gevoegd bij TLSSC als trainer/coach. In deze rol begeleid ik CI trajecten, geef ik trainingen, coach en adviseer ik mensen en bedrijven op het gebied van continu verbeteren met Lean Six Sigma.

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Katja Roters.

Sorry, er zijn geen berichten gevonden.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen