Kiron Zaal

Kiron Zaal

Lean Six Sigma Master Black Belt

Mijn passie voor Continue Verbeteren begon zodra ik in aanraking kwam met de gestructureerde aanpak van Lean Six Sigma. Voor dat moment ontplooide ik als operationeel leidinggevende en processpecialist regelmatig verbeterinitiatieven maar die bereikte vaak niet 100% wat ik voor ogen had. Al tijdens het volgen van de Lean Six Sigma Green Belt training bij Heineken had ik door dat de gestructureerde methode (DMAIC), de op feiten gebaseerde besluitvorming (Data) en de mensgerichte aanpak (Betrokkenheid) de perfecte wijze is om verbeteringen in processen aan te brengen die bijdragen aan de bedrijfsstrategie, de bedrijfsresultaten en de medewerkerstevredenheid. Uiteraard volgde na de Green Belt training ook de Black Belt en de Master Black Belt training.

Na enkele jaren als Black Belt projecten te hebben uitgevoerd werd ik gevraagd om het Continue Verbeter programma op te zetten voor alle niet-producerende processen binnen Heineken (Sales, Finance, Retail, Logistiek, etc.) Het inrichten van een organisatie, het opzetten van de Continue Verbeter infrastructuur en zorgen dat alle projecten direct gelinkt zijn aan de bedrijfsstrategie is de manier om Lean Six Sigma te verankeren in een organisatie. Lean Six Sigma is een strategische keuze, een specifieke manier van werken die verder gaat dan alleen maar het uitvoeren van verbeterprojecten. Het gaat om het maken van de juiste keuzes: Wat is onze bedrijfsstrategie en waar moeten we wat verbeteren om die strategie succesvol uit te voeren. Deze opzet gecombineerd met een juiste managementaanpak maakt Lean Six Sigma tot een werkwijze waarmee echte doorbraken kunnen worden gerealiseerd. Na een succesvolle uitrol binnen Nederland hebben we deze aanpak ook geïntroduceerd binnen diverse Operating Companies binnen Heineken Asia..

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest voor Heineken heb ik de uitdaging opgepakt om een vergelijkbaar verbeterprogramma op te zetten voor een grote wereldwijd opererende Japanse logistiek dienstverlener, Yusen Logistics. Hoewel bij veel Japanse bedrijven de focus vooral ligt op TPS en Kaizen (events) hebben we hier met een “top down driven & bottom up executed” aanpak ook de Lean Six Sigma methode succesvol geïmplementeerd én geïntegreerd in de management processen.

Na het implementeren van een aantal grote verbeterprogramma’s merkte ik dat mijn passie vooral ligt bij het opbouwen van deze programma’s. Lean Six Sigma introduceren, kennis overdragen, mensen inspireren, gezamenlijk successen behalen en het verbeterprogramma borgen binnen de organisatie. Het was voor mij dan ook een logisch om te kiezen voor The Lean Six Sigma Company zodat ik mijn kennis en ervaring in kan zetten voor een bredere groep bedrijven.

Wil je weten hoe ik je kan helpen bij het opzetten van een Lean Six Sigma programma neem dan even contact met mij op.

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Kiron Zaal.

Sorry, er zijn geen berichten gevonden.

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen