Marcus Witteman

Marcus Witteman

Master Black Belt

Gespecialiseerd in:

Ik geloof dat je nog elke dag wat nieuws kunt leren. Elke dag verbeteren en de omgeving om je heen wat mooier maken is mijn motto. Ik vind het leuk om mensen te helpen en ze te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Daarom geef ik training in het continu verbeteren en begeleid ik cursisten bij de uitvoering van hun verbeterprojecten. Mijn aanpak is voor doen, samen doen en laten doen.

Ik heb al meer dan 25 jaar ervaring in het toetsen, inrichten, optimaliseren en implementeren van bedrijfsprocessen. De afgelopen periode heb ik me (o.a. bij KPN) gespecialiseerd in Lean, Six Sigma en Lean Operationeel Management als Master Black Belt.

De ‘zachte’ menselijke kant is van wezenlijk belang bij veranderingen. Daarom combineer ik deze softskills met ‘harde’ methodieken die bewezen leiden tot concrete (proces)verbetering. Ook geloof ik dat werkwijzen alleen veranderd kunnen worden door de mensen die deze werkwijzen uitvoeren erbij te betrekken.

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Marcus Witteman.

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen