Onderwijs

Lean Six Sigma binnen het Onderwijs

Vanuit de politiek wordt aan het onderwijs gevraagd om de kwaliteit voortdurend te verbeteren. Voor het onderwijs is dit niet nieuw en wordt hier ieder jaar aan gewerkt. Maar in sommige gevallen is dat gewoonweg niet mogelijk en dient de politiek ook hierin haar verantwoordelijk te nemen. Met alle gevolgen van dien, hierbij een aantal praktijkvoorbeelden:

 • Voor het primair onderwijs heeft dit het gevolg gehad dat op 5 oktober 2017 jl. landelijke stakingen hebben plaatsgevonden om oa. de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen.
 • Inspectie van het Onderwijs gaat nog strenger letten op de kwaliteit, waarbij zij de volgende vragen centraal stellen:
  1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
  2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
  3. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
  4. Is het financieel beheer deugdelijk?
 • Voor hogescholen en universiteiten blijkt uit verschillende onderzoeksrapporten dat de kwaliteit van het onderwijs onder de maat is.

Ondanks dat scholen en universiteiten kwaliteit (hoog) op hun agenda hebben staan, blijkt het in de praktijk erg lastig te zijn het niveau voortdurende te verbeteren danwel vast te houden. Maar is het wel realistisch om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren als ook sprake is van een aantal verstorende factoren. Zo komt er minder geld beschikbaar en dient er meer gedaan te worden met het zelfde aantal danwel minder mensen. Het lijkt er op dat het lastig is om de politiek tevreden te houden over de kwaliteit van het onderwijs. Want dat er steeds meer kwaliteit moet worden geleverd, met minder geld en/of mensen, heeft toch een plafond, toch?

Snelle processen, tevreden docenten

The Lean Six Sigma Company is van mening dat binnen het onderwijs veel kwaliteitsverbeteringen valt te halen inclusief deze verstorende factoren. Sterker nog, wij zien deze verstorende factoren juist als kansen voor het onderwijs!

De onderwijsbranche is één van de weinige branches waar met weinig financiële middelen een hoge mate van kwaliteitsverbetering te realiseren is. Lean Six Sigma biedt een structuur en handvatten om systematisch fouten uit het proces te elimineren en de doorstroming te verhogen. Dit leidt tot goedkopere, verbeterde en snellere  processen en tevreden docenten en studenten.

Typische Lean Six Sigma projecten binnen onderwijs

 1. Verlaging van de werkdruk bij docenten
 2. Professionele teams creëren die met elkaar continu de dialoog voeren over de kwaliteit van het onderwijs
 3. Stabiele roosters
 4. Verbeterde kwaliteit van examens
 5. Verhoging van het aantal studenten die succesvol hun opleiding hebben afgerond
 6. Verlaging van het percentage schoolverlaters
 7. Verhoging van de studententevredenheid
 8. Klantgerichte processen creëren
 9. Een permanente verbetercultuur creëren

Specialist Jeffrey Nannan

The Lean Six Sigma Company werkt samen met Jeffrey Nannan die gespecialiseerd is in Lean transformaties binnen het Onderwijs. De doelstelling is hier om managers en/of medewerkers te helpen om anders tegen processen aan te kijken met als resultaat:

 • Zelf sturende en verbeterende teams– Verhoging van de betrokkenheid van docenten en studenten in het verbeteren van de klantentevredenheid
 • Consistente kwaliteit & snellere doorlooptijden– Het optimaliseren van de (ondersteunende) processen door de verborgen verspillingen in het proces te elimineren
 • Verbetering van de kostenefficiëntie (ROI)– Verlaging van de kosten door efficiënter te werken en defecten uit het proces te elimineren

Kom naar de proeverij!

Wil je meer weten over wat de mogelijkheden zijn voor jouw school of universiteit waar je werkzaam bent? Kom dan naar onze gratis proeverij in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.  Jeffrey Nannan zal een interessante presentatie geven over zijn ervaring met Lean Six Sigma binnen het onderwijs. Vervolgens start er een simulatie. Tijdens deze simulatie ervaar je wat Lean Six Sigma in de praktijk in houdt en hoe dit te implementeren is in jouw school of universiteit.

Aanmelden

(Momenteel is er geen proeverij specifiek voor het onderwijs gepland. U bent welkom bij één van onze proeverijen voor alle branches)

Je kunt 3 deelnemers per bedrijf aanmelden. Meld je vandaag nog aan, er zijn totaal 20 plekken beschikbaar.

Lees meer over Onderwijs in de praktijk:

Voor meer informatie en achtergrond informatie vind u drie case stories hier onder over Lean Six Sigma in de industrie Onderwijs.