Rijk Schildmeijer

Rijk Schildmeijer

Master Black Belt

Rijk Schildmeijer is Master Black Belt bij The Lean Six Sigma Company en heeft zijn praktijkervaring voornamelijk in de industrie opgedaan. In de periode van 1993 tot 1995 was hij Process Improvement Engineer bij TNO, vervolgens een vergelijkbare proces-verbeter-rol bij de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF) in Delft en daarna heeft hij de kneepjes van de Lean Six Sigma methodiek verder geleerd bij DuPont de Nemours, een multinational die Lean Six Sigma hoog in het vaandel heeft staan.
In 2004 werd Rijk verantwoordelijk voor het invoeren van Lean Six Sigma bij Alcan in Rotterdam en vanaf 2005 is hij volledig bezig met Lean Six Sigma bij The Lean Six Sigma Company.

Ervaring heeft hij met allerhande verbeterprojecten, zowel in de primaire processen alsook in de ondersteunende en administratieve omgeving. Met name tools als SPC, Standard Work, FMEA en DoE kennen geen geheimen voor Rijk. Regelmatig begeleidt hij Kaizen Event workshops om door middel van de “snelkookpan” aanpak de verbeteringen gelijk te implementeren bij klanten. Als Master Black Belt heeft hij veel Black Belt en Green Belt trainingen verzorgd (ook internationaal, voor de George Group, inmiddels een onderdeel van Accenture) en heeft hij inmiddels honderden Black-, en Green Belts tot aan hun certificatie opgeleid.

Visie op Lean en Six Sigma

Het doel van Lean Six Sigma is niet alleen om processen te verbeteren, maar met name ook om een verbetercultuur te scheppen. Hiervoor is het van het grootste belang dat de medewerkers van een organisatie zelf met het verbeteren van de processen aan de slag gaan, om zo te laten zien aan hun collega’s dat het werkt. Hierdoor ontstaat de zo gewenste olievlek-werking van procesverbeteren. Voor een succesvolle implementatie van Lean Six Sigma en voor het realiseren van die verbetercultuur is er altijd behoefte aan 3 pijlers:

  1. Voortrekkers (de opgeleide Black Belts en Lean Specialisten van de organisatie die verbeter-projecten doen),
  2. Voorbeelden (de succesvolle projecten en Kaizen Events die de collega’s laten zien dat het werkt),
  3. De Kritische Massa, dat zijn de teamleden en het management die bereid zijn mee te werken in de teams en de projecten te ondersteunen om zo de initiatieven op gang te houden.

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Rijk Schildmeijer.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen