Willem Pothoven

Willem Pothoven

Master Black Belt / Change manager

Gespecialiseerd in:

“Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.” Dit is mijn adagium. Ik geloof meer in evolutie dan in revolutie, dus elke dag een beetje beter dan de dag ervoor. Soms is een revolutie nodig, maar ook daarna zul je weer stapje voor stapje moeten gaan verbeteren.

Mijn passie is om mensen door training en coaching te inspireren, zodat zij in hun eigen werkomgeving zelfstandig verbeteringen gaan realiseren. Het verbinden van kennis en kunde maakt dat projecten kunnen starten en met succes worden afgerond. Immers theorie leren is mooi, maar het geleerde ook goed toepassen dat is de crux.

Ook voor mij geldt dat mijn kennis en kunde op het gebied van continu verbeteren de afgelopen 20 jaar verder is ontwikkeld. Tot 2004 was ik als IT-director verantwoordelijk voor diverse ITIL-processen binnen Getronics. Omdat het ‘problem process’ voor mij een belangrijk (en interessant) proces was, heb ik mij verder verdiept in hoe de uitvoering hiervan nog beter kan. In een pilot hebben we de methodiek Six Sigma succesvol toegepast. Kortere doorlooptijden van ‘changes’, hogere klanttevredenheid en, last but not least, medewerkers die meer ruimte kregen om zelf de processen steeds weer wat beter te maken. Een gave tijd!

Vanaf 2007 was ik binnen Getronics Master Black Belt en besteedde ik mijn tijd aan projectselectie, projectbegeleiding en Lean 6 Sigma deployment. Bij deployment is het belangrijk om telkens te werken aan vragen als:

  • Hoe krijg je continu verbeteren nu echt geborgd in een organisatie?
  • Hoe krijg je het inzicht dat ‘continu verbeteren’ gewoon een onderdeel is van je werk?

De afgelopen 8 jaar heb ik mij, naast de ontwikkeling van Lean Six Sigma in-company trainingen, ook bezig gehouden met:

  1. Verander management : hoe kun je de impact van verbeter projecten borgen in de organisatie. Hoe kun je continu verbeteren in de strategie van een organisatie operationaliseren. Welk gedrag moet er dan veranderen om deze vragen te realiseren zodat het ook zelfstandig continueert.
  2. Systemisch kijken naar processen en organisaties: Hoe kunnen we meer rust krijgen in de organisatie? Waarom halen we de doelen niet? Hoe halen we angst uit de organisatie? Het begrijpen hoe een ‘organisatie’ werk is belangrijk om te begrijpen welke interventies er moeten plaatsvinden om teams / medewerkers anders te laten kijken. Met een ander objectief worden ook ander gedrag ontwikkeld.
  3. Portfolio management: Welke projecten doen er echt toe? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Hoe kan echt overeenstemming verkregen worden over hetgeen wat eerst uitgevoerd moet worden? Stakeholder management en markt / business kennis is belangrijk effectief te zijn in de uitvoering van projecten / programma’s.
  4. Integratie van continu verbeteren als vast onderdeel bij talentmanagement programma’s, zodat de high potentials al heel vroeg met het ‘continu verbeter’-virus worden besmet.
  5. Capability Scan : Het verbeteren gaat in mijn ogen ten minste over twee assen. De proces-as, met veel Lean & Six Sigma tools. En de capability-as, met zaken als Team work, leadership en besturing. De Capability scan maakt een soort start-foto van een organisatie (onderdeel). Vanuit de huidige situatie kan een schets gemaakt worden van de ‘to-be’ situatie. In een gebalanceerde aanpak worden aspecten van beide assen getraind, gecoached, zodat resultaten meetbaar worden en ander gedrag een feit wordt.

Continu verbeteren geeft je als belt de mogelijkheid om je in allerlei verschillende aspecten van de bedrijfsvoering te verdiepen. Of het nu gaat om een administratief, operationeel, financieel of logistiek proces, of om verkoop, met Lean Six Sigma kun je met de juiste onderzoeksvraag grondproblemen wegnemen.  Tijdens de verbeterprojecten leer je veel verschillende processen kennen en komen veranderkundige, systemische issues aan bod.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring. Door samen aan de slag te gaan, komen we in aanraking met nieuwe aspecten. Dus: wanneer spreken we af?

Laatste berichten

Lees de laatste blog berichten van Willem Pothoven.

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen