Blended Learning in de Praktijk

Een case study van Lean Six Sigma blended learning

Blended Learning
Hier bij The Productivity Company geloven wij natuurlijk heilig in de bloemrijke toekomst van het digitaal leren, en de vele toepassingen die e-learning heeft te bieden op het gebied van kennisoverdracht en professionele zelfontwikkeling. Eén van die toepassingen van e-learning is blended learning. Blended learning is het combineren van klassikale trainingen met digitale leervormen, iets waar naar onze mening eigenlijk nog te weinig aandacht aan besteed wordt. Blended learning heeft namelijk veel te bieden qua kennisoverdracht, en biedt hierin mogelijkheden die niet te vinden zijn in e-learning en klassikaal als aparte leervormen.

Ron van Reest, Buro RNR
Een mooi voorbeeld van het potentieel van blended learning kan gevonden worden in de klassikale Yellow Belt training van Buro RNR. Ron van der Reest, oprichter van Buro RNR, heeft namelijk zijn klassikale training aangevuld met de e-learning Yellow Belt training van The Lean Six Sigma Company. De manier waarop hij dit heeft gedaan combineert op effectieve wijze de theorie en de structuur van de digitale training met het praktijkgerichte karakter van zijn klassikale trainingen, waarbij allebei de leervormen elkaar versterken.

Trainingsopzet
Bij het opstellen van zijn blended training was het uitgangspunt van Ron om door middel van de digitale leervormen in zijn klassikale onderdeel meer ruimte te creëren voor diepgang, praktijkcases en peer-to-peer discussie. Hij heeft dit gedaan door de opbouw van het klassikale onderdeel te spiegelen aan de opbouw van de Online Yellow Belt. Hij liet de trainingsdeelnemers eerst op afstand voorbereiden door de Online Yellow Belt te volgen en te stoppen bij het examen. Aan de hand hiervan konden zij vragen opstellen en onderwerpen aangeven waar zij extra verdieping in wilden.

Omdat de klassikale training grotendeels dezelfde structuur en onderwerpen aanhield als de online training was het voor de deelnemers bekend terrein, en waren zij al goed op de hoogte van alle begrippen, methodes en instrumenten. Hierdoor kon Ron zich tijdens de training volledig storten op de praktijk, en de al bekende theorie nog verder tot leven wekken. Aan het einde van de klassikale training werd gezamenlijk het online examen afgelegd.

Het voordeel
Deze opzet had dus als voordeel dat de deelnemers al goed voorbereid begonnen met het klassikaal onderdeel. Er hoefde geen tijd besteed te worden aan de introductie van droge theorie; dit was al op dynamische wijze gedaan door middel van het online onderdeel, en de volle tijd van het klassikaal onderdeel kon besteed worden aan het op praktijkgerichte wijze toelichten van de inhoud.

Toolbox en jargon
In zekere zin hoefde Ron geen leken te trainen, want iedereen had dankzij de Online Yellow Belt die zij van tevoren hadden gevolgd al een goed basisbegrip van Lean Six Sigma. Het achterliggende gedachtegoed, de methodes, instrumenten en het jargon was hen niet vreemd, waardoor de klassikale training veel gestroomlijnder werd. Zelfs begrippen die meer in de statistische Six Sigma hoek lagen, zoals variatie, waren al van tevoren op speelse wijze geïntroduceerd.
Dit gaf Ron alle ruimte om de stof echt te doen laten leven in het klassikale gedeelte.

Motivatie tot Blended Learning
Dit was ook het uitgangspunt waaruit  Ron deze leervorm omarmde. Als trainer en adviseur in hart en nieren wordt Ron met name bezield door de praktijk. Het stoffige onderwijzen van theorie en het opsommen van definities en begrippen is iets wat hij in zijn trainingen het liefst achterwege laat. Zijn passie ligt bij het koppelen van theorie met praktijk, waardoor de materie echt gaat leven. Het toepassen van blended learning zag hij dus terecht als een ideale manier om dit te faciliteren.

“Ik ben van huis uit een praktische trainer, en alleen een stuk theorie zegt mij niet zoveel. Ik wil het graag toegepast zien worden en het levend voor me kunnen zien. Dat is dan ook mijn drijfveer met trainen; mensen moeten het zich kunnen voorstellen en moeten er iets mee kunnen doen. Ik probeer het zoveel mogelijk aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden onder de aandacht te brengen en het men ook zelf laten ervaren.” -Ron van der Reest

Succesvolle training
Zijn toepassing van blended learning was dan ook een daverend succes, waarbij alle deelnemers met vlag en wimpel waren geslaagd en op succesvolle wijze zijn klaargestoomd voor de praktijkwereld van Lean Six Sigma. Het e-learning onderdeel bereidde men voor op het gedachtegoed, jargon en de structuur, terwijl het klassikaal onderdeel de nodige verdieping en discussie bood, wat culmineerde tot de ideale vorm van blended training.

Blended Learning voor iedereen!
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een Yellow Belt training. Aan de hand van het succes van deze training zien wij beter dan ooit de kansen in om blended learning toe te passen. In principe kan deze leerstructuur toegepast worden op allerlei Lean Six Sigma methodes en instrumenten, en allerlei andere onderwerpen. Blended learning heeft een bloemrijke toekomst, waarin wij vastberaden zijn een grote rol te spelen.

Wil je meer leren of heb je een vraag?

Vraag onze studiegids aan voor meer informatie.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen