Logisch: Lean Six Sigma bij Logius

Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken

Eind 2014 is Logius  (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gestart met het trainen van hun medewerkers op verschillende Lean Six Sigma niveaus. Logius wilt met Lean Six Sigma haar dienstverlening nog efficiënter inrichten en heeft daarvoor een aantal projecten geselecteerd. Hieronder ziet u een 3-tal video’s waarin de managers (stakeholders van de Lean Six Sigma projecten) toelichten wat hun ervaringen met Lean Six Sigma zijn. Kort samengevat, een groot succes!

Edwin Huis, Manager Stelseldiensten:

Peter Smid, coordinator Levering & Senior Service Manager Stelseldiensten:

Mark Veraar, Teamleider Levering:

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen