Uitval verminderen met Lean Six Sigma!

Lean Six Sigma

Cursist Rob Eerenberg heeft zich beziggehouden met het automatische proces omtrent bankmutaties. Het streven is om dit zo veel mogelijk te automatiseren. Het uitvalpercentage van automatische bankmutaties lag voorafgaand aan het project op 6,4 procent. Het doel van de cursist is om dit aanzienlijk te verminderen. Benieuwd of dit gelukt is? Lees het in deze blog!

Automatische verwerking van bankmutaties

Om het doel te behalen, is er in eerste instantie in kaart gebracht waarom een aantal bankmutaties niet automatisch verwerkt worden. Vervolgens is het de bedoeling dat hier een oplossing voor wordt ontwikkeld. Er is bepaald dat de eventuele oplossing, niet mag voortkomen vanuit de programmatuur. De voorkeur gaat namelijk uit naar andere procesoplossingen. Er is wel gekeken naar de rol van de programmatuur in het gehele proces.

Alle teamleden zijn verbonden met het project

Nadat de doelen zijn bepaald, is er een projectteam samengesteld door Rob Eerenberg. Het team bestaat uit diverse specialismen, deze zijn nodig om het project tot een succes te maken. Alle teamleden zijn verbonden met het project. Dit is zowel in een procesmatige als een uitvoerende rol. Hierdoor is er tijdens het project een compleet overzicht over alle belangrijke zaken.

De aanpak

Aan de start van het project is er een nulmeting verricht. Vervolgens is er een data-analyse uitgevoerd. Vanuit hier is bepaald welke factoren de meeste invloed hebben op het proces. Dit is gedaan door middel van een brainstormsessie en een visboomdiagram. Dit leverde verrassende resultaten op, anders dan in eerste instantie werd gedacht.

Een succesvolle oplossing

De uiteindelijke oplossing is gevonden bij de betaler. Doordat een betalingskenmerk ontbreekt of onjuist is, ontstaat er uitval in het automatische proces van bankmutaties. Door de betaler op een juiste manier te informeren, kan een uitval voorkomen worden. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een vermindering naar 1,8% van de uitval van automatische bankmutaties.

Welke lessen heeft de cursist geleerd?

Curist Rob Eerenberg heeft een aantal belangrijke lessen geleerd tijdens het project. Het is belangrijk dat teamleden welke geen ervaring met Lean Six Sigma hebben, hier voldoende over worden geïnformeerd. Dit kan tijdsverspilling voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat data op een juiste manier wordt gebruikt. Hierdoor kan de juiste oplossing bepaald worden.

Pak ook verspillingen aan!

Kunnen er binnen het bedrijf waar je werkzaam bent ook nog genoeg verspillingen worden aangepakt? Dan is Lean Six Sigma iets voor jou. Kijk eens op de website wat alle mogelijkheden zijn.

Wil je meer leren of heb je een vraag?

Vraag onze studiegids aan voor meer informatie.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klik voor meer informatie over ons online trainingsaanbod of neem contact met ons op

Contact opnemen
Lees meer

Vraag de studiegids aan voor meer informatie over onder andere het gedetailleerde programma, voorbereiding, doelgroep en examinering.

Studiegids aanvragen